0

Sportbussen

Bokningen stänger kl. 15.00 matchdagen

Denna resa går inte längre att boka
Tillbaka alla resor
Information

Avgång
Eskilstuna busstation kl. 17.30,
Kjulakiosken kl. 17.40
Strängnäs Resecentrum kl. 18.00
Läggesta kl. 18.20

Återresa
30 minuter efter avslutad match

OBS! Bokningen stänger kl. 15.00 matchdagen
Efter slutförd bokning/betalning erhåller du på din angivna e-postadress en orderkopia där ordernumret
( skriv ut eller skriv av ) fungerar som biljett.
Se även våra villkor under FAQ