0

Bokning

Bokning och betalning av biljett sker på vår hemsida www.tunatrafik.se
Bokningen stänger klockan 16.00 sista vardagen innan avfärd, eventuella restplatser kan köpas
kontant eller med Swish vid avfärd. Bokningsbekräftelsen gäller som biljett och ska uppvisas till
chauffören innan påstigning.

Avbokning

Avbokning godtas fram till 16.00 helgfri vardag innan avgång med en administrativ kostnad på 40
kronor. Hela biljettkostnaden återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.

Priser/biljett

Biljettpriset för respektive resa står på hemsidan och betalning sker via Swish.
Kontantpriset varierar beroende på typ av resa.
Priset gäller även om kund åker endast ena riktningen och gäller för resa under en och samma dag.
Det åligger kunden att kontrollera att uppgifter på biljetten stämmer gällande datum.

Tider

Tider för avgångar och ankomster finns på hemsidan www.tunatrafik.se

Djur

Endast ledarhund för synskadad får medfölja på bussen.

Bagage

Endast handbagage som ryms på golvet framför resenären eller direkt i hylla ovanför densamma får
tas ombord på bussen, övrigt bagage skall förvaras i lastutrymme. Varje betalande resenär får ta med
ett bagage på max 10 kg. Maximala värdet på bagage får inte överstiga 15 % av ett Basbelopp.
Skrymmande bagage får endast tas med i mån av plats, chauffören har rätt att neka gods efter eget
bedömande. Inget bagage får av säkerhetsskäl förvaras i bussens mittgång. Resenär skall ha
kontanter och värdeföremål under egen uppsikt inne i bussen. Resenär ansvarar själv för att ha sitt
bagage rätt försäkrat då Tuna Trafik ej ansvarar för eller ersätter skadat, stulet eller bortkommet
gods. Det åligger resenär att ha sitt bagage eller gods märkt med nödvändiga uppgifter (namn och
telefonnummer).

Kvarglömt bagage

Tuna Trafik ansvar inte för kvarglömda effekter eller bagage. Upphittat gods ligger kvar hos Tuna
Trafik i 3 månader efter upphittandet. Kontakt med oss gällande upphittat gods sker via e-post:
buss.resor@tunatrafik.se.

Förtäring

Förtäring på bussen är tillåtet om det inte medför olägenhet för övriga resenärer. Tänk på
allergirisken. Dock får inte alkoholhaltiga drycker drickas på bussen.

Trivsel ombord

För allas trevnad är bussarna helt rökfria. Användandet av dator, telefon och musikspelare skall ske
med hänsyn till övriga resenärer.
Chauffören har rätt att avvisa resenärer som inte respekterar reglerna eller stör medresenärer.

Inställd resa

Tuna Trafik har rätt att ställa in resa om tillräckligt antal bokade ej uppnåtts, detta antal kan variera
för varje resa. Kund meddelas om detta senast dagen innan resan. Kunden förbinder sig att använda
fungerande e-postadress och telefonnummer där meddelande om inställd tur kan skickas.
Återbetalning av erlagd avgift sker via Swish eller Swedbank Pay. Kunden förbinder sig att använda
samma e-post hos Tuna Trafik och Swish för att återbetalning ska kunna ske.


Tuna Trafik AB
Hejargatan 2a
632 29 Eskilstuna
e-post: buss.resor@tunatrafik.se
Eskilstuna 2021-04-13
Villkoren kan komma att ändras utan föregående notering

Våra bästa restips